• Lena Ekberg © 2009 • Foto Else Friis © •

 

 

 

 

Lena Ekberg

Handledare

 

 

 

 

Personlig handledning utifrån KBT


Har du svårt att komma vidare i livet, i familjen, eller i ditt arbete?

Då kan det vara en hjälp att samtala med en utomstående, professionell lyssnare för att komma vidare. De första samtalen syftar till att identifiera vad det är i din livssituation som du vill förändra. Ibland räcker det att kartlägga de tankemönster och förhållningssätt  som är störande och hindrar dig i nuet.


Vill du veta hur ditt sätt att förhålla dig till olika situationer har grundlagts?

Då tittar vi tillbaka och samtalar om vad som hänt dig tidigare i livet, t.ex i familjen, barndomen, skoltiden och arbetslivet och hur det påverkar dig idag. Det kan räcka med några samtal för att förstå och förändra sina mönster och beteende så att man trivs bättre, fungerar bättre, och känner sig tryggare.
Ofta är det värdefullt med återkommande samtalstillfällen.

 

Välkommen att kontakta mig för ett första samtal på min mottagning.

 

Kort beskrivning av KBT  
Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-social- och kognitionspsykologi.
 
Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Inom kognitiv beteendeterapi utgår man från en individualiserad kartläggning av samspelet mellan dessa faktorer. 
 
Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som påverkar individen själv och dennes omgivning. 
 
I samtalen lär sig klienten att se sambandet mellan dessa faktorer. 

 

KBT är strukturerad, tidsbegränsad och har ett målinriktat arbetssätt.
Tyngdpunkten ligger i den aktuella situationen, i nuet.

 

 

 

 

Mottagning

BrommaAkuten

Tunnlandet 1, 3tr

T-bana Brommaplan

Karta »

 

Telefon

0730-40 99 76
 

e-post
info@lenaekberg.se »

 

 

Vill du veta mer?

Läs på www.kbt.nu »

y